AGENDA

 

Nieuwe cursus Gehoorzaamheid                                  30 september 2018

Nieuwe cursus Gehoorzaamheid                                    2 oktober 2018

Examen sorteercursus                                                       17 oktober 2018

Nieuwe cursus sorteren                                                     31 oktober 2018

Keuring Diensthond Beveiliging                                    24 november 2018

Examen cursus Gehoorzaamheid                                  13 januari 2019

Examen Sorteercursus                                                          6 februari 2019

Survival weekend voor baas en hond                          31 mei t/m 3 juni 2019