AGENDA

 

Zondag 29 november 2020       –  (her) start puppy cursussen

Dinsdag 1 december 2020        – (her) start puppy cursussen

Donderdag 24 december 2020   – Kerstvakantiesluiting

Vrijdag 8 januari 2021                 einde Kerstvakantiesluiting

Zaterdag 6 februari 2021          – Examens puppy cursus

 

Opm.:

I.v.m. de coronamaatregelen is een deel van de cursussen stopgezet tot nader order. Wel hebben wij inmiddels de puppy cursussen weer opgestart.

Wij hopen in januari 2021 de volledige cursus weer te hervatten en zullen U daar over informeren via de site.