Puin zoeken

Bij voldoende belangstelling worden er cursussen puin zoeken gegeven.

Hier wordt de basis gelegd op onze locatie in Dordrecht en vervolgens getraind op
puin locaties. De honden gaan op zoek naar slachtoffers (mensen) die onder het puin
verstopt liggen. (Bij puin locaties denk aan afbraakpanden.)

De puincursussen zijn onderverdeeld in 3 certificaten, die ook in deze volgorde moeten
worden gehaald, t.w.:
*Basis puin
*Puin A
*Puin B

De duur van deze cursussen is 20 weken.